BME TANANYAGOK

 

ANALÍZIS 1 BME

valós számsorozatok, nevezetes sorozatok határértékei, konvergens és divergens sorozatok, határérték és műveletek,  küszöbindex keresése, monotonitás, korlátosság, komplex számsík, algebrai alak, konjugált, abszolútérték, műveletek komplex számokkal, a trigonometrikus alak, Moivre-formulák, szorzás, osztás, hatványozás , konvergens és divergens sorok, konvergencia kritériumok, hányados és gyök kritérium, Leibniz-sorok, összehasonlító kritérium, sorok összegének kiszámolása, teleszkopikus összegek, hogyan kell kiszámolni a függvények határértékét, az epszilon-deltás definíció, 0/0 és szám/0 típusú határértékek, mikor folytonos egy függvény, folytonossággal kapcsolatos feladatok, alapderiváltak táblázatba foglalva, deriválási szabályok táblázat, rengeteg deriválás feladat lépésről lépésre, részletes megoldásokkal, rengeteg függvényvizsgálat feladat, L'Hospital szabály használata, nevezetes határértékek, a Taylor-polinom, Taylor-sor, határozatlan integrálás, integrálási szabályok, alapintegrálok, Newton-Leibniz formula, normáltartomány, két függvény közötti területek, határozott integrál

ANALÍZIS 2 BME

LINEÁRIS ALGEBRA

vektortér axiómák, példák vektorterekre, lineárisan független és összefüggő vektorok, generátor-rendszer, bázis, dimenzió, alterek, műveletek mátrixokkal, vektorokkal, diagonális mátrix, kvadratikus mátrix, egységmátrix, transzponált, vektorok diadikus szorzata, vektorok skaláris szorzata, lineáris egyenletrendszerek megoldása, mikor van egy megoldás, mikor van végtelen sok és mikor nincs? paraméteres feladatok, vektorrendszerek rangja, kompatibilitás, mátrixok determinánsa, sajátértéke és sajátvektora, diagonális mátrix, mátrixfelbontás, lineáris leképezések és transzformációk, képtér, magtér, transzformációk mátrixa, új bázisra való áttérés mátrixa, hasonló mátrixok, a diagonális alak és a hasonlóság kapcsolata, sajátbázis, Hom(v1,v2) homomorfizmusok, izomorfizmusok.

MATEMATIKA  1 GTK ANALÍZIS

valós számsorozatok, nevezetes sorozatok határértékei, konvergens és divergens sorozatok, határérték és műveletek,  küszöbindex 

keresése, monotonitáskorlátosságkonvergens és divergens sorokkonvergencia kritériumokhányados és gyök kritériumLeibniz-sorok

összehasonlító kritérium, sorok összegének kiszámolása, teleszkopikus összegek, hogyan kell kiszámolni a függvények határértékét, az 

epszilon-deltás definíció, 0/0 és szám/0 típusú határértékek, mikor folytonos egy függvény, folytonossággal kapcsolatos feladatok, 

alapderiváltak táblázatba foglalva, deriválási szabályok táblázat, rengeteg deriválás feladat lépésről lépésre, részletes megoldásokkal,

rengeteg függvényvizsgálat feladat, L'Hospital szabály használata, nevezetes határértékek, a Taylor-polinom, Taylor-sor, határozatlan 

integrálás, integrálási szabályok, alapintegrálok, Newton-Leibniz formula, normáltartomány, racionális törtfüggvények integrálása.

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

 

 

 

Mondd el véleményedet az új oldalról