PÜ1 Segédanyag

FELADATLAP

A videókban szereplő feladatok. Megoldások a videókban.

Immateriális javak segédexcel

A témakörben szereplő videók nyers excel fáljai

Az élvezet az alapok elsajátítása után jön
Mihail Nyikolajevics Barishnikov